Tag Archives: ดับเพลิง

วิธีการบำรุงรักษาถังดับเพลิง

นอกจากการเรียนรู้วิถีทางใช้พร้อมกับการเลือกเฟ้นจำพวกถังดับเพลิงให้เข้าท่าเข้าทางกับอย่างของไฟ แล้ว ความสลักสำคัญของการทำนุบำรุงถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นพิเศษในกรณีเกิดเรื่องฉุกเฉิน เพื่อสมรรถนะ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำความสะอาดถังดับเพลิง และเครื่องไม้เครื่องมือเสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ ตรวจทานสถานการณ์นอกบ้านของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม ไม่ตั้งถังดับเพลิงในขอบข่ายที่มีความชุ่มชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดปรากฏความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดความไม่บริสุทธิ์ได้ง่าย รวมทั้งตรวจให้ไม่มีเครื่องกีดขวางทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้ง่าย วิเคราะห์สลากแบบใช้ ป้ายบอกจุดจัดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการดูแลรักษา และผู้ตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการดีๆ | Tagged , | Comments Off on วิธีการบำรุงรักษาถังดับเพลิง